Stochastic ice stream dynamics

TitleStochastic ice stream dynamics
Publication TypeJournal Article
AuthorsMantelli E., Bertagni M.B, Ridolfi L.